POLICY

Vår Miljö Policy:

Sträva efter bästa miljöval och att minimera användandet av kemikaliska produkter. Endast använda miljömärkta produkter som ex. Bra miljöval och Svanen.
Våra anställda ska känna delaktighet och engagemang i våra miljöfrågor.
Behålla en helhetssyn ur miljösynpunkt.

Vår Kvalitetspolicy:

För att säkerställa kvaliteten för vi städprotokoll över alla våra objekt och gör regelbundna egenkontroller. Företaget kan garantera att den utlovade kvaliteten erhålls. Vi håller kontinuerlig kontakt med våra kunder. Tyngdpunkten ligger i att leverera bekymmerfri städning, god kvalitet på våra utföranden.

Vår Drog & Alkoholpolicy:

Allt bruk och hantering av narkotika och dopningspreparat är förbjudet enligt svensk lag, så även inom vårt företag. Det är såklart även förbjudet för all personal att vara påverkad av alkohol på sin arbetstid.